Wij zijn gespecialiseerd in het machinaal ledigen, reinigen en onderhouden van onder- en bovengrondse verzamelcontainers voor papier, glas, textiel, PMD en gft- en restafval.
We hebben hier gespecialiseerde kraanvoertuigen voor die zijn ingericht met een autolaadkraan, vacuumpomp, wasinstallatie en een hydraulische pers. Voor de inzameling zijn onze voertuigen ook ingericht met een weegsysteem zodat het gewicht per locatie bepaald kan worden.
 
Voor het correctief onderhoud aan containers hebben we een servicevrachtwagen met autolaadkraan. Hierop zit een unit met alle bijhorende gereedschappen. Onze medewerkers zijn TüV opgeleid zodat zij ook containers TüV kunnen keuren.