Stichting ACoZo (Associatie Complementaire Zorgprofessionals) is een brancheorganisatie door en voor alle complementaire-zorgprofessionals. Ze verenigt zorgprofessionals met verschillende specialisaties binnen complementaire gezondheidszorg, zowel zorgprofessionals die alleen complementair werken als zorgprofessionals die ook regulier werken en BIG-geregistreerd zijn. We spreken van complementaire gezondheidszorg en niet van alternatief omdat het niet in plaats van reguliere gezondheidszorg komt. Complementaire gezondheidszorg kan aanvullend, op zichzelf staand of preventief ingezet worden. Binnen de reguliere zorg is steeds meer aandacht voor complementaire gezondheidszorg en wordt deze steeds meer ingezet. Door het complementeren van alle vormen van zorg ontstaat integrale gezondheidszorg, dat zorgt dat de tekortkoming van elk door de vermogens van de ander, kan worden ondervangen.  
 
Stichting ACoZo ondersteunt en behartigt de belangen van gekwalificeerde zorgprofessionals op het gebied van complementaire gezondheidszorg, informeert externen over en (waar)borgt de kwaliteit van de verschillende specialisaties binnen de complementaire gezondheidszorg. Stichting ACoZo zoekt samenwerking met relevante partijen, initieert (wetenschappelijk) onderzoek, bevordert de deskundigheid, waarborgt kwaliteit en eigenheid van elke unie binnen de complementaire gezondheidszorg en staat complementaire zorgprofessionals terzijde bij het uitoefenen van hun beroep.