• U kunt voor uw kinderen, jongeren, leerlingen of patiënten terecht voor hulp op het gebied van leren en gedrag. Daarnaast kunnen wij scholen ondersteunen in de uitvoering van zorgarrangementen. Wij bieden diagnostiek, begeleiding en behandeling vanuit basis GGZ en specialistische GGZ, inclusief Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Tevens kunt u bij ons terecht voor zorg op particuliere basis.
    Een greep uit ons aanbod, dat we zullen afstemmen op uw hulpvraag:
  • Onderzoek; lees-/spellingproblemen, reken-/wiskundeproblemen, aandacht/concentratie, sociale informatieverwerking, geheugenfuncties, capaciteiten, hoogbegaafdheid, leervorderingen, angsten en overige sociaal-emotionele problemen.
  • Behandelingen; dyslexiebehandeling (ook behandeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie – EED), dyscalculiebehandeling, Remedial Teaching, Cogmed, Psycho-educatie ADHD, Psycho-educatie ASS (BrainBlocks), Psycho-educatie bij leerproblemen, Strategietraining (talentenlab; oplossingsstrategieën uitbreiden/verstevigen t.a.v. omgaan met frustratie behorend bij het leren), wij bieden ook studiebegeleiding individueel en in kleine groepjes van 2 à 3 kinderen.
  • Bij problemen rondom angsten, depressieve gevoelens, boosheid, verdriet, gedragsproblemen rondom echtscheiding, etc. maken wij onder meer gebruik van behandelingen vanuit: Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Integratieve Kindertherapie, Integratieve Jongerentherapie, Oudertraining: ‘Sleutel tot je kind’.