Als onafhankelijk financieel adviseur zijn wij vrij en ongebonden. Wij zijn niet verplicht bepaalde producten van verzekeraars onder uw aandacht te brengen. Wij kijken breder en zoeken het ook wel eens buiten de gebaande paden. Vanuit deze vrijheid kunnen wij u die verzekering adviseren die echt het best bij u past. Ook bij schade behartigen wij uw belangen en staan wij volledig aan uw kant. En dat vinden wij niet meer dan logisch.